ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565  
       [= ตรวจสอบรายชื่อ =] (Update ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65) *** ผู้ไม่มีรายชื่อจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ***
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 , 2 และ 3/2564
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 , 2 และ 3/2564 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2565
 2.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ภาษาไทย 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ 3 วิธี ดังนี้
1. รับด้วยตนเอง (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรที่ทางราชการออกให้)
2. มอบให้ผู้อื่นรับแทน (ต้องแสดงใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
3. ให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยนักศึกษาจะต้องโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น ห้ามโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีด้านบนเด็ดขาด (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ) และหากชำระเงินผิดวิธีจะไม่สามารถขอเงินคืนได้

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 3.การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test) นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สอบความรู้ภาษาอังกฤษแรกเข้า (English Placement Test) รายละเอียดดังต่อไปนี้

- วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สอบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom)
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาอื่นๆ, วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ, วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา (สอบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom)
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สอบ Onsite)

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ ID ZOOM ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยเข้าไปที่ www.reg.sut.ac.th

**รายละเอียดเพิ่มเติม** [คลิกที่นี่] สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ FB page ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ www.reg.sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   22 มิถุนายน 2565
 4.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2565
 5.ตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ สอบประจำภาค ภาค 3/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ที่เมนูตารางเรียน/สอบ หรือดูที่ Application "SUT Registration System" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 มิถุนายน 2565
 6.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2564
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2565
 7.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ภาคการศึกษาที่ 3/2564
นักศึกษาสามารถตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% ก่อนเข้าห้องสอบได้ที่หน้า web ของศูนย์บริการการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อที่กองอำนวยการสอบ อาคารเรียนรวม 1 หมายเลขโทรศัพท์ 044-220319 วิธีการตรวจสอบเวลาเรียนไม่ครบ 80% คลิก >===ที่นี่===<
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2565
 8.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
4) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า [หน้า 1] [หน้า 2] (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6)
5) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 9.การเลือกหลักสูตรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2564
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2565

นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...

1. ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร ทาง internet ..ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร..
2. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ..เกณฑ์การพิจารณาจัดหลักสูตร..
3. เอกสารแนบชื่อหลักสูตรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 17 หลักสูตร ..ชื่อหลักสูตร..
4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการเลือกหลักสูตร ได้ที่ http://reg.sut.ac.th ใน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
หากพบข้อผิดพลาดให้รีบยื่นคำร้องที่สำนักวิชาฯ ด้วยตนเองภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (เวลา 12.00 น.)
หลังจากนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนลำดับการเลือกได้
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 10.ช่องทางการยื่นคำร้อง Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565
นักศึกษาสามารถตรวจสอบช่องทางการยื่นคำร้อง Online ภาคการศึกษาที่ 1/2565 [=ได้ที่นี่=]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2565
 11.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online ภาค 3/2564
อาจารย์ และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Online ภาค 3/2564 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า ZOOM ID ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
- รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน
- รหัส ZOOM ID ห้องสอนปฏิบัติการ (Update 4 เม.ย. 65)
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2564 แต่ละรายวิชา จากประกาศของสำนักวิชา [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3   วันที่ประกาศ   20 พฤษภาคม 2565
 12.การประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน ในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 6 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail : sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 044-224659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 044-224659   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
 13.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565
สามารถ Download ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 ได้ <<< คลิกที่นี่ >>>
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2565
 14.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2565
 15.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2565
 16.การส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ได้จัดส่งบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 รอบแรกจัดส่งให้กับนักศึกษาทุกสำนักวิชา *** ยกเว้นสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะเริ่มจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 65 เป็นต้นไป ***
ขอให้นักศึกษารอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่ง (FLASH EXPRESS) [คลิกที่นี่ -> เพื่อตรวจสอบเลข Track]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2565
 17.มติสภาวิชาการนัดพิเศษในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบดังนี้
ด้วยมติสภาวิชาการนัดพิเศษในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เห็นชอบดังนี้
1. ให้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนออกไปอีก 1 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 13) ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565
2. กำหนดการสอบประจำภาค
2.1) กรณีจัดสอบ onsite วันสอบ : วันเสาร์ที่ 2 – วันพุธที่ 6 และวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
2.2) กรณีจัดสอบ online วันสอบ : วันเสาร์ที่ 2 - วันพุธที่ 6 และวันศุกร์ที่ 8 – วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
3. วันส่งเกรด : วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดสอบประจำภาค มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2565
 18.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 19.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 20.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน ระดับปริญญาตรี
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และขั้นตอนการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ และหลูกสูตรนอกเวลา [คลิกที่นี่]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร 044-224103   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2564
 21.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 22.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 23.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 24.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 25.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 26.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 27.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2565
 28.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563