ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งรับปริญญาได้แล้วที่นี่
       ++ แจ้งรับปริญญา และกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ไม่ต้อง Log in เข้าระบบทะเบียน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
         - คลิกที่นี่ แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา และกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2564
 2.Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์ ณ วันที่ 10 ม.ค.2564
Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2564
 3.ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ (Access the online classroom)
ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์ในรายวิชาได้ที่ (Access the online classroom at )ตรวจสอบช่องทางการสอนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 4.ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูลที่ปรากฎยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 5.การเปิดประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 3 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
 6.เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค 2/2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 จากเดิมวันพุธที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 -> เป็น วันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2564
 7.การยื่นคำร้องและการตรวจสอบผล คำร้องขอย้ายสาขาวิชาฯ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชา โปรดดำเนินการต่อไปนี้ (1) เขียนคำร้องขอย้ายสาขาวิชาฯ หรือ ท.11 (2) ขอ Transcript 1 ฉบับ (3) Scan ข้อ 1 และ 2 ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ (4) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ส่ง E-mail ไปที่ sawet@sut.ac.th (5) ให้ดำเนินการภายในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้เข้าสาขาใหม่ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (6) ผลการพิจารณาย้ายเข้าสาขาใหม่ ตรวจสอบได้โดย --->1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาค 3/2563 ไปที่ www.reg.sut.ac.th --->Login เข้าระบบทะเบียนและประเมินผล --->คลิกเมนูซ้ายมือ : ระเบียนประวัติ --->ดูผลที่หลักสูตร
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 8.การให้บริการของฝ่ายทะเบียนนักศึกษาช่วงโรคโควิด19 ระบาดระลอกใหม่
เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระบาดระลอกใหม่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา จึงขอให้บริการดังต่อไปนี้ (1) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และบัตรนักศึกษา จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (2) การขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ การเปลี่ยนชื่อ - สกุล, การเปลี่ยนการสะกดชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ, เปลี่ยนที่อยู่ และอื่นๆ ให้ส่ง E-mail แจ้งไปที่ sawet@sut.ac.th พร้อมหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยฯ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2564
 9.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2563
 10.ด่วนที่สุด! ขั้นตอนการชำระเงิน (กรณีมีค่าปรับชำระเงินล่าช้า)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าช้า และมีค่าปรับการชำระเงินล่าช้า นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ ขั้นตอน [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 11.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 12.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 13.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 14.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 15.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 16.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 17.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.