ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

ช่องทางการติดต่อ/จัดการเรียนการสอน Online ภาค 3/2562


      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่อง ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อนึ่ง กำหนดการต่าง ๆ อาจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ [คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2563
 2.การให้บริการ Online ต่าง ๆ ของศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษา ขอปิดการให้บริการที่หน้าเคาเตอร์ และได้เปิดการให้บริการผ่านช่องทาง Online แล้ว ดังนี้[การให้บริการผ่านช่องทาง Online]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2563
 3.งดเว้น การรับ-จ่ายเงิน ให้แก่นักศึกษา เป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญชี
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ออกประกาศกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อกินเวลานาน ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และมาตรการของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี จึงกำหนดแนวการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 4.การติดต่อประสานงานช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ศูนย์บริการการศึกษา
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-4422-3011
- ตารางสอนตารางสอบ และห้องเรียน 0-4422-3022 ถึง 3
- ระบบออนไลน์ 0-4422-3020
- ผลการเรียน และสำเร็จการศึกษา 0-4422-3028 หรือ 0-4422-3059
- การรับนักศึกษา 0-4422-3014 ถึง 5
- งานทะเบียนและเอกสารทางการศึกษา 0-4422-3016 ถึง 7 หรือ 0-4422-3094
- ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ รศ.ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ 081-681-1659
- หัวหน้าสำนักงานฯ นายพิรุณ กล้าหาญ 089-580-9008
- ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ 081-660-3799
- ฝายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ 081-7896347
- ฝ่ายรับนักศึกษา นางบุษยา ชัยมงคง 094-2857916
- ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์ 081-660-3799
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ 092-961-9351
- ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ นางสาวศิริรัฐ คเชนทร์พงศ์ 089-626-6217
ขออภัยในความไม่สะดวก โปรดติดต่อในเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา มทส.   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 5.รายชื่ออาจารย์ผู้สอนและช่องทางในการเรียนออนไลน์ของรายวิชาภาษาอังกฤษ
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบ รหัสวิชา กลุ่มที่นักศึกษาลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอน และช่องทางในการเรียนแบบออนไลน์ และดำเนินการเข้าเรียนตามตารางด้านล่างนี้

ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละรายวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำนวนมาก และแต่ละกลุ่มมีช่องทางการในการเรียนต่างกัน ให้นักศึกษาดำเนินการตามกลุ่มเรียนของตนเองอย่างเคร่งครัดโดยแต่ละกลุ่มเรียนจะเริ่มทะยอยเปิดให้นักศึกษาเข้าสู่ช่องทางการเรียนออนไลน์ตั้งแต่ บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 26 มีนาคม เวลา 12:00 น.

หากนักศึกษาพบปัญหาในการเข้าสู่ช่องทางการเรียนในแต่ละกลุ่ม ให้นักศึกษาติดต่อฝากข้อความได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/School-of-Foreign-Languages-Suranaree-University-of-Technology-502325946509981/
[ตรวจสอบ รหัสวิชา กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน และช่องทางในการเรียนแบบออนไลน์ได้ด้านล่างนี้]
ประกาศโดย   อ.มันตา หนุนภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 6.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2563
 7.กำหนดให้ช่วงวันหยุดสงกรานต์มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศให้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ (วันเสาร์ 11 - วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563) มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ [คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดจากประกาศ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2563
 8.มาตรการของศูนย์บริการการศึกษากรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
[=ช่องทางการให้บริการ Online ของศูนย์บริการการศึกษา=]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 9.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบ ในภาคการศึกษาที่ 3/2562
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ได้ลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้าย โดยไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 3/2562 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2563
 10.วิธีการจัดการเรียนการสอน Online และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ภาค 3/2562
1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6) สำนักวิชาแพทยศาสตร์
7) รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (PRE-COOP)
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2563
 11.ด่วนที่สุด! เปลี่ยนแปลงปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562
กำหนดการเปลี่ยนแปลงปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 update 13 มี.ค. 63 ล่าสุด!! => รายละเอียดดังแนบ
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2563
 12.ด่วนที่สุด ! กำหนดการที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษา ที่ติดต่องานทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ขอให้นักศึกษาดูกำหนดการของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ในภาคการศึกษา 3/2562
ตามตารางกำหนดการดังนี้ <คลิกดูรายละเอียด …>
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 13.การให้บริการผ่านระบบ Online
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในเรื่องงานทะเบียนและประเมินผล ตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนของมทส. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยกำหนดใหันักศึกษาเรียนผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสมในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม-19 เมษายน 2563 และให้กลับเข้าชั้นเรียนในห้องเรียนตามปกติได้ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไปนั้น

ขณะนี้ ศูนย์บริการการศึกษากำลังดำเนินการให้การยื่นคำร้องต่างๆ รวมทั้งการยื่นขอสอบซ้ำซ้อนและการดำเนินการอื่นๆที่ปกตินักศึกษาต้องมาดำเนินการด้วยตนเองผ่านหน้าเคาน์เตอร์นั้น ให้นักศึกษาสามารถดำเนินการออนไลน์ได้หรือเลื่อนกำหนดการที่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

ดังนั้น ขอให้นศ.ติดตามประกาศวิธีการดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์จากศูนย์บริการการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 14.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
เปลี่ยนแปลงวันทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2562
- กำหนดการรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562 (24 ก.พ. - 20 มี.ค. 63)
- เปลี่ยนแปลงวันทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2562
- กำหนดการรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2562 (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 63)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2563
 15.ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคโดยลดการจัดการชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมากในสถานที่จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย (Residential University) มีบุคลากรและนักศึกษา เรียน ทำงาน และพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังแนบ..[คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2563
 16.ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย
วิธี download
1) ไปที่ App store หรือ Google Play store
2) ค้นหา sut reg
3) Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
4) Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 มีนาคม 2563
 17.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562
ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (1) สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (2) สำหรับนักศึกษาปกติทั่วไป และนักศึกษาทุน รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2563
 18.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 19.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 20.งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา งดออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา และงดออกบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยจะให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้ว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2563
 21.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
06 : ประกาศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.