ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
22/6/2565 10:20
คำถามการสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์บริการฯ จะจัดสอบอีกครั้งวันไหนครับ
คำตอบรอติดตามหน้าเว็บ reg.sut.ac.th นะคะ อยู่ระหว่างจัดทำปฏิทินค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13/5/2565 13:21
คำถามหากถอนรายวิชาแล้วติด W เนื่องจากเป็นวิชาเสรี ไม่แก้ W เวลาแจ้งจบมีผลอะไรไหมคะ
คำตอบหากเรียนครบตามหลักสูตรแล้วไม่ต้องแก้ค่ะ นักศึกษาตรวจสอบที่เมนู ตรวจสอบจบ เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบทะเบียน ต้องเป็น Pass หมดนะคะ
วันที่ อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:43 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
3/5/2565 08:37
คำถามกรณีที่ต้องแจ้งจบในเทอม 1/65 แล้วไม่มีที่ต้องวิชาลงทะเบียนเรียน ต้องจ่ายค่าบำรุงมหาลัยไหมครับ
คำตอบไม่มีรายวิชาเรียน ต้องรักษาสภาพถึงจะแจ้งจบได้นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:16 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20/4/2565 13:25
คำถามขออนุญาตสอบถามค่ะ กรณีที่หน่วยกิตของวิชาเลือกบังคับเรียนไปได้16/20และหน่วยกิตของวิชาเลือกเสรีเรียนไปได้4/8หน่วยกิต อยากสอบถามว่าถ้าลงวิชาสหกิจศึกษา2(8หน่วยกิต)หน่วยกิตที่จะปรากฎในทรานสคริปจะเป็นเลือกบังคับ20,เลือกเสรี8 หรือว่าจะเป็นเลือกบังคับ24,เลือกเสรี4หน่วยกิตคะ?
คำตอบหน่วยกิตที่แสดงจะเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบจบ เลือกแสดงรายละเอียด เมือ Log in เข้าระบบทะเบียนนะคะ
วันที่ ศุกร์ 22 เมษายน 2565 เวลา 11:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
9/4/2565 17:29
คำถามพอดีว่าจะลงวิชาMANUFACTURING PROCESSES AND MATERIALS ENGINEERING แต่ลงไม่ทันครับ เพราะตอนจะลงยังลงไม่ได้เนื่องจากเกรดดรออิ้งตอนนั้นยังไม่ออก ผมต้องแจ้งกับใครหรอครับสาขาเมคคาทรอนิกส์
คำตอบหมดช่วงเพิ่มรายวิชา นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223-017 นะคะ
วันที่ อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 08:56 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
2/4/2565 16:46
คำถามเทอมที่แล้ว มีวิชาที่เลื่อนเวลาสอบ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดเทอม แต่อาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ส่งเกรด เลยให้ติด I ไว้ก่อน จำเป็นต้องดำเนินแก้ไขอะไรไหมครับ หรือต้องรออาจารย์ส่งเกรดอย่างเดียวครับ
คำตอบติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 08:56 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
1/4/2565 11:31
คำถามถ้าติด I เมื่อไรเกรดจะออกคะ พอดีว่าสอบครบทุกตัวแล้วของวิชาที่ติด I แล้วอ่ะค่ะ
คำตอบติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 08:56 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11:13
คำถามถ้าติด I เมื่อไรเกรดจะออกคะ พอดีว่าสอบครบทุกตัวแล้วของวิชาที่ติด I แล้วอ่ะค่ะ
คำตอบติดต่ออาจารย์ผู้สอนนะคะ
วันที่ อังคาร 12 เมษายน 2565 เวลา 08:57 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
24/3/2565 16:42
คำถามถ้าหากเราลงวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกเกิน แล้วมันจะกลายมาเป็นวิชาเสรีให้เรามั้ยคะ
คำตอบถ้าเป็นรายวิชาที่ไม่อยู่ในโครงสร้าง จะเป็นเลือกเสรี นักศึกษาตรวจสอบได้ที่เมนู ตรวจสอบจบ เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ นะคะ
วันที่ ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15:35 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
26/12/2564 17:42
คำถามขออนุญาตสอบถามหน่อยครับพอดีที่บ้านประสบปัญหาเรื่องการเงิน ผมสามารถทำเรื่องแบ่งจ่ายค่าเทอมเป็นงวด 3งวด ได้ที่ไหนครับ ต้องยื่นเรื่องที่ไหนครับ
คำตอบฝ่ายทะเบียนนักศึกษาค่ะ โทร.044-223-016
วันที่ อังคาร 4 มกราคม 2565 เวลา 09:31 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
8/12/2564 13:38
คำถามถ้าหากหากต้องการย้ายจากสาขาพอลิเมอร์ไปเกษตร มีเกณฑ์ย้ายออกจากสาขาพอลิเมอร์และเกณฑ์การย้ายเข้าสาขาเกษตรยังไงบ้างคะ และต้องติดต่อใครบ้างคะ ปล.พึ่งได้สาขาตอนเทอม 2/64
คำตอบติดต่อสำนักวิชา สาขาวิชาที่ต้องการย้าย ยื่นเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา - ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา 7 ธ.ค. 2564 8:30 น. 9 ก.พ. 2565 16:30 น.
วันที่ จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08:55 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
14/11/2564 06:25
คำถามจากคำถามที่แล้วนะคะ ยืนยันสิทธิ์ลดหย่อนไปค่ะ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินคืน
คำตอบนักศึกษาติดต่องานการเงินนักศึกษา โทร.044-224103 หรืออีเมล์ chu@sut.ac.th
วันที่ จันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:48 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
20/10/2564 15:10
คำถามมีการส่งเกรดของภาคการศึกษาที่3/2563ไปที่บ้านหรือยังต้องการเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสารครับ
คำตอบเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223-016 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 09:23 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
15/10/2564 14:29
คำถามหน้าเข้าสมัครสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษไม่มีในระบบ
คำตอบนักศึกษาเคยสมัครสอบแล้ว 1 ครั้ง ไม่สามารถสมัครได้อีก ต้องนำคะแนนมายื่นนะคะ สอบถามได้ที่โทร. 044-223-021 ค่ะ
วันที่ ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15:09 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11/10/2564 01:35
คำถามส่งเกรดไปที่บ้านประมาณวันไหนคะ กรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 1.8 ค่ะ
คำตอบหลังจากวันส่งเกรดในภาค 3/2563 วันที่ 20 ต.ค.2564 ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09:47 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.