ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
23/11/2560 23:26
คำถาม1.ถ้าไม่ได้ขาดสอบแต่ติด M ควรไปติดต่อที่ไหนคะ ? 2.หรืออาจฝนรหัสผิดเลยทำให้คะแนนส่วนนั้นหายไปเลยทำให้ติด M ควรทำยังไงคะ?
คำตอบแก้ไข M ติตต่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ
วันที่ ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:46 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:14
คำถามรหัส 58 คะ ยังไม่ได้ลงเรียนในรายวิชาการคิดเพื่อการพัฒนา อยากถามว่ารายวิชาการคิดเพื่อการพัฒนาจะปิดไหมคะ ถ้าปิดมีวิชาที่สามารถลงแทนได้ไหมคะ
คำตอบนักศึกษาติดต่อสอบถามที่สาขาวิชา หรือฝ่ายตารางสอนฯ โทร.044-223-022 นะคะ
วันที่ ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13:11
คำถามเราสามารถทำเรื่องลงทะเบียนเกินได้กี่หน่วยคะ
คำตอบนักศึกษามาเขียนคำร้องขอลงทะเบียนที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เรียนรวม 2 แต่ต้องเป็นรายวิชาที่เวลาเรียนและเวลาสอบไม่ซ้ำซ้อนนะคะ
วันที่ ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:45 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
22/11/2560 18:33
คำถามผมสามารถลงวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์(2 หน่วยกิจ) เป็นวิชาเสรีได้ไหมครับ
คำตอบถ้าเป็นรายวิชาที่ไม่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาจะตกเป็นเสรีค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:34 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
14:19
คำถามติดวิชาMลงใหม่ได้เลยไหมครับ คือมันต้องลงทะเบียนเเล้ว
คำตอบลงทะเบียนได้นะคะ
วันที่ พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:33 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
21/11/2560 18:09
คำถามคือถ้าโดนรีไทร์แต่อยากกลับเข้าศึกษาใหม่ต้องทำยังไงบ้างค่ะ
คำตอบติดต่อฝ่ายรับนักศึกษานะคะ โทร.044-223025 สมัครเข้าภาคที่ 3/2560 - สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.) 27 พ.ย. 2560 8:30 น. 23 ก.พ. 2561 16:30 น. สามารถดูรายละเอียดที่หน้าเว็บระบบทะเบียนฯ เมนู ปฏิทินการศึกษา
วันที่ พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:03 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
16:35
คำถามถ้าลงทะเบียนโปรเจคไว้ตอน 2/59 แล้วตอนี้เทอม 1/60 เกรดจาก P จะเปลี่ยนเป็น S ตอนไหนครับ
คำตอบจนกว่าการสอนจะสิ้นสุดค่ะ
วันที่ พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:01 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
10:37
คำถามปี 1 ลงทะเบียนเรียนเทอม 2 วันที่ 26 พ.ย. แต่ถ้ายังไม่ได้จ่ายค่าหอของเทอม 2 เราจะลงทะเบียนได้ไหมครับ
คำตอบนักศึกษาติดต่อการเงินนักศึกษานะคะ โทร.044-224103
วันที่ พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
18/11/2560 21:47
คำถามนักศึกษาที่แจ้งจบปีการศึกษา 1/2560 รอการอนุมัติจบเดือนไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบประมาณเดือนมกราคม 2561 นักศึกษาสอบถามได้ที่ ฝ่ายประมวลผลฯ โทร.044-223-028 นะคะ
วันที่ จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
08:33
คำถามมีวิชาแคลกับอังกฤษ4ที่มีเวลาสอบตรงกัน ต้องเลือกลงวิชาใดวิชาหนึ่งใช่มั้ยคะ หรือเลื่อนวันสอบได้
คำตอบการสอบนักศึกษาสอบถามที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.044-223-022 นะคะ
วันที่ จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
17/11/2560 23:12
คำถามขออนุญาตครับ กรณีลงทะเบียนเรียนถ้าลงPHYกลุ่มC เราสามารถลงCal(และวิชาอื่นๆ)กลุ่มอื่นได้ไหมครับ
คำตอบปัจจุบันนักศึกษาก็ลงทะเบียนวิชา Phy I และ Cal I แล้ว ไม่เข้าใจคำถามค่ะ นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร.044-223-016-7 นะคะ
วันที่ จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:06 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
13/11/2560 16:38
คำถามขอสอบถาม คะ นักศึกษา สามารถมีเกรด gpax ต่ำกว่า 1.8 ได้กี่ครั้ง ถึงจะพ้นสภาพ คะ
คำตอบการพ้นสภาพนักศึกษา เป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา
วันที่ อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:40 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
11/11/2560 13:30
คำถามถ้าจะต่อปริญญาโทที่ มทส ให้gpax จบเท่าไหร่ครับ
คำตอบเงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละสาขาวิชา ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา โทร.044-223-014-5 นะคะ
วันที่ อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
9/11/2560 16:09
คำถามขอถามหน่อยนะคะถ้าในกรณีที่จะโดนรีไทร์นี่ดูที่GPAหรือGPAXหรอคะ?แล้วถ้าGPAของเทอมนี้ไม่ถึง1.5นี่จะเป็นไรไหมคะ
คำตอบการพ้นสถานภาพนักศึกษา เมื่อมีการจำแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.50
วันที่ ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:32 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
6/11/2560 04:37
คำถามค้างค่าเทอม มีสถานะทุนกรอแต่ไม่ได้ไปทำสัญญา จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคใช่ไหมครับ แล้วถ้ารีบไปชำระ จะทำให้สามารถสอบได้ไหมครับ
คำตอบชำระก่อนสอบนะคะ
วันที่ จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:48 โดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา