ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114205 SPORTS NUTRITION
 114205 SPORTS NUTRITION
 204355 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 204360 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
 539310 PHOTONICS
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 618355 FIRE PREVENTION AND CONTROL
12:00 - 14:00312318 PLANT GROWTH REGULATORS
 313343 AQUACULTURE
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 527307 DIGITAL TELEPHONY
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 530233 HYDROLOGY
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
15:00 - 16:30702201 GERIATRIC NURSING
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 204229 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 313425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 529318 INDUSTRIAL SAFETY
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 617102 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 617105 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
17:30 - 19:30530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
 วันที่  2 พฤษภาคม 2560
09:00 - 10:30204239 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
09:00 - 11:00103101 CALCULUS I
 105103 GENERAL PHYSICS
 204242 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 204344 MULTIMEDIA ARCHIVES
 313344 CATTLE PRODUCTION
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
12:00 - 13:30204236 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 701218 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203 GENETICS
 202212 MAN AND CULTURE
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 521212 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
15:00 - 16:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
15:00 - 16:30618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
15:00 - 17:00103141 STATISTICAL METHODS
 104221 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 313424 ANIMAL FEED PROCESSING
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 535321 PRODUCT QUALITY
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 วันที่  3 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 202213 GLOBALIZATION
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 313453 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 617499 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITAL
12:00 - 13:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 312242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
12:00 - 14:00114321 SPORTS PSYCHOLOGY
 114331 SPORTS COACHING
 312101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 312363 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 525204 FLUID MECHANICS I
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529308 PROTECTION AND RELAY
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
15:00 - 16:00203415 BUSINESS JAPANESE II
 702204 ADULT NURSING II
15:00 - 17:00105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105 PHYSICS
 108201 MICROBIOLOGY
 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 312335 VEGETABLE BREEDING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 529208 POWER ELECTRONICS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617214 INTRODUCTION TO HEALTH AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 618343 OCCUPATIONAL MEDICINE
 วันที่  4 พฤษภาคม 2560
09:00 - 10:30105113 MAN AND TECHNOLOGY
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 204232 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 523353 COMPUTER NETWORKS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 530231 HYDRAULICS
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 532324 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 618349 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12:00 - 14:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202291 MODERN MANAGEMENT
 204352 DIGITAL LIBRARIES
 235302 BUSINESS LAWS
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 536305 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
15:00 - 16:00203431 KOREAN 1
15:00 - 17:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 204217 MARKETING
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 522243 TRANSPORTATION ENGINEERING
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 618101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618102 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 703202 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 วันที่  5 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00114207 SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
 204220 BUSINESS COMMUNICATION
 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 313331 ANIMAL BREEDING
 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525205 THERMODYNAMICS II
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 13:30312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 522359 RESEARCH METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
12:00 - 14:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 114221 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204356 OPERATIONS MANAGEMENT
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 525460 FLUID AND HEAT
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527304 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531324 CORROSION TESTING
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537202 AIRCRAFT MATERIALS
 539309 SENSOR ENGINEERING
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15:00 - 16:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
15:00 - 16:30528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
15:00 - 17:00114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 204234 INFORMATION ORGANIZATION
 204240 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 204337 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 205210 ECONOMICS
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208 BUSINESS RESEARCH
 312338 PLANT TISSUE CULTURE
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 538205 ROCKS AND MINERALS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา