ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00102101 CHEMISTRY I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103102 CALCULUS II
 104312 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 105103 GENERAL PHYSICS
 204317 BUSINESS MANAGEMENT DECISION MAKING
 215108 FINANCIAL ACCOUNTING
 235201 FINANCIAL ACOUNTING
 235363 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS
 312351 PLANT DISEASES AND THEIR CONTROL
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 438212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 522344 ENVIRONMENT AND ENERGY IN TRANSPORTATION SYSTEM
 523456 OPEN SOURCE DEVELOPMENT
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 525402 THERMAL SYSTEM DESIGN
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 531327 POWDER METALLURGY
 533425 INDUSTRIAL LAW
 536440 MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 539212 ENGINEERING ELECTRONICS II
 617334 CLEAN TECHNOLOGY
 706404 BASIC MEDICAL CARE FOR NURSES
13:00 - 16:00102102 CHEMISTRY LABORATORY I
 104323 PLANT PHYSIOLOGY
 114142 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQUATIC SPORTS
 114201 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
 204235 INFORMATION SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
 204237 NEWSPAPER AND ONLINE NEWS WRITING AND REPORTING
 204335 SOFTWARE TESTING
 215105 MICROECONOMICS
 235105 MICROECONOMICS
 312314 PLANT PROPAGATION
 430201 ENGINEERING STATICS
 521311 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES
 522212 BUSINESS MANAGEMENT
 523275 COMPUTER MATHEMATICS
 523414 ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
 524432 CHEMICAL ENGINEERING PLANT DESIGN
 527309 CONTROL SYSTEMS
 529301 CONTROL SYSTEMS
 530201 ENGINEERING STATICS
 531322 SURFACE TECHNOLOGY
 532202 FUNDAMENTALS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROFESSION
 532212 FUNDAMENTALS ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
 534301 GEOPHYSICAL EXPLORATION
 536301 VEHICLE STRUCTURE ANALYSIS
 537302 AIRCRAFT INSTRUMENT
 538301 GEOTECHNIQUES
 617438 WATER AND WASTEWATER ANALYSIS LABORATORY
 618412 ERGONOMICS AND WORK PSYCHOLOGY
16:30 - 19:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 530252 SURVEYING LABORATORY
 532201 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 538306 MINERAL AND ENERGY RESOURCES
 วันที่  2 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00103106 BIOSTATISTICS
 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235326 SERVICE MARKETING
 315323 FOOD ANALYSIS
 325322 FOOD ANALYSIS
 523301 COMPUTER STATISTICS
 527301 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 528303 INTRODUCTION TO POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES
 530312 CIVIL ENGINEERING MATERRIALS AND TESTING
 531301 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 532423 HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
 533301 OPERATIONS RESEARCH I
 533423 ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 617315 NUTRITION FOR PUBLIC HEALTH
 618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 706402 COMMUNITY HEALTH NURSING II
13:00 - 16:00114423 FACILITIES IN SPORTS EXERCISE FOR HEALTH COMPETITION AND SPA MANAGEMENT
 204301 QUANTITATIVE RESEARCH METHODS
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 215332 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 215351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 235322 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 235351 TRANSPORTATION MANAGEMENT
 325212 FOOD MICROBIOLOGY LABORATORY I
 425303 MECHANICAL DESIGN
 521331 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I
 525304 MACHINE DESIGN I
 529297 ELECTRICITY AND ELECTRICAL MACHINES
 530233 HYDROLOGY
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
16:30 - 19:30103105 CALCULUS III
 104324 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204369 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
 215380 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 235377 INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
 312316 SEED TECHNOLOGY
 325462 MEAT AND POULTRY PRODUCT TECHNOLOGY
 424202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524565 CORROSION AND ITS PREVENTION
 525451 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 535201 BASIC MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 วันที่  3 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 202213 GLOBALIZATION
 214102 STATISTICS FOR INFORMATION SCIENCE RESEARCH
 235301 BUSINESS ETHICS
 325451 FOOD MARKETING
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 532434 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL
 617413 ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
13:00 - 16:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 102116 PRINCIPLES OF CHEMISTRY LABORATORY
 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
 105193 GENERAL PHYSICS LABORATORY
 114322 EXERCISE PRESCRIPTION FOR COMPETITION
 202212 MAN AND CULTURE
 204329 WEB TECHNOLOGY
 204341 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 215303 INTERNATIONAL BUSINESS
 235202 OPERATIONS MANAGEMENT
 235303 INTERNATIONAL BUSINESS
 431302 MECHANICAL METALLURGY
 522311 OPERATIONS RESEARCH IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523313 WEB APPLICATIONS
 525307 MECHANICAL VIBRATION
 526303 DRYING AND FIRING TECHNOLOGY IN CERAMICS
 528206 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS II
 529305 POWER PLANT AND SUBSTATION
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 617336 BASIC DESIGN IN ENVIRONMENTAL HEALTH WORKS
 701210 HEALTH PROMOTION AND PROTECTION
16:30 - 19:30202293 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 235382 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
 522349 TRANSIT SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 531311 NONFERROUS METALLURGY
 533262 MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY
 535203 INTERNET OF THINGS
 541312 FUNDAMENTAL MACHINE TOOL DESIGN
 585101 ENGINEERING GRAPHICS I
 609252 RHYTHM FOR HEALTH PROMOTION
 706401 COMMUNITY HEALTH NURSING I
 วันที่  6 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103121 ANALYTICAL CALCULUS I
 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
 114141 FUNDAMENTAL SPORTS SCIENCE
 204215 INFORMATION SERVICE MANAGEMENT
 204302 TECHNOLOGY OF MASS MEDIA PRODUCTION II
 204359 WEB APPLICATION DEVELOPMENT
 205210 ECONOMICS
 205315 FOOD INDUSTRIAL PLANT MANAGEMENT
 215333 MARKETING RESEARCH
 235323 MARKETING RESEARCH
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 524204 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING I
 525308 HEAT TRANSFER
 527415 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 527435 DIGITAL SIGNAL PROCESSING I
 528403 SAFETY ENGINEERING
 531401 METALLURGY OF METAL JOINING
 533021 INDUSTRIAL MANAGEMENT
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 533441 DESIGN OF INDUSTRIAL EXPERIMENT
 540305 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
 581407 STYLISH AND FORM DESIGN
 606208 PATHOPHYSIOLOGY
 701420 NURSING RESEARCH
13:00 - 16:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 104102 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 105102 PHYSICS II
 113201 PHARMACOLOGY
 114100 SPORT AND RECREATION
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 114327 NUTRITION FOR HEALTH AND PREVENTION
 202175 ART APPRECIATION
 202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 204225 KNOWLEDGE MANAGEMENT
 215361 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 235111 PERSONAL AND RELATIONSHIP DEVELOPMENT
 235359 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 313443 HATCHERY MANAGEMENT
 325211 FOOD MICROBIOLOGY I
 425204 FLUID MECHANICS I
 522202 INTRODUCTION TO TRANSPORTATION AND LOGISTICS SYSTEM
 525204 FLUID MECHANICS I
 525302 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 527302 ANTENNA ENGINEERING
 529201 ELECTRIC CIRCUITS
 530313 CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
 532422 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
 537204 STATISTICS FOR ENGINEER
 617412 RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH
 618344 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00104109 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 203421 VIETNAMESE I
 203461 INDONESIAN I
 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
 213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 213305 ENGLISH FOR CAREERS
 315321 FOOD AND NUTRITION
 325221 FOOD AND NUTRITION
 425202 THERMODYNAMICS I
 523455 COMPUTER SECURITY
 525202 THERMODYNAMICS I
 526201 INTRODUCTION TO CERAMIC ENGINEERING
 527201 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING I
 527211 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING I
 529200 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 538203 PHYSICAL GEOLOGY
 540340 PRODUCT LIFE CYCLE ASSESSMENT AND ECODESIGN
13:00 - 16:00104331 INVERTEBRATE ZOOLOGY
 105191 PHYSICS LABORATORY I
 202292 TECHNOPRENEUR
 203413 JAPANESE III
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 313455 INFORMATION TECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE
 523351 FORMAL METHODS AND COMPUTABILITY
 524311 CHEMICAL REACTION ENGINEERING I
 529310 ELECTRICAL MACHINES ANALYSIS
 535311 ECONOMY FOR ENGINEER
 541322 METAL DEFORMATION PROCESSES
 701421 LEADERSHIP AND NURSING MANAGEMENT
16:30 - 19:30235327 RETAILING MANAGEMENT
 235371 SERVICE DESIGN AND MANAGEMENT
 312320 SOILLESS CULTURE
 426416 QUALITY CONTROL
 526416 QUALITY CONTROL
 527203 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING
 527213 INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
 529303 ELECTRICAL MACHINES LABORATORY I
 532313 WASTEWATER ENGINEERING
 533042 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING
 535312 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 536210 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
 536441 VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
 537301 AERODYNAMICS
 617215 EPIDEMIOLOGY
 618498 CHEMICAL SAFETY
 วันที่  8 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00102107 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE
 102203 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103001 FOUNDATIONS FOR CALCULUS
 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 114421 SPORTS TOURISM AND RECREATION
 203401 CHINESE I
 203403 CHINESE III
 203411 JAPANESE I
 204373 METADATA
 214101 MATHEMATICS FOR COMPUTER
 235102 INTRODUCTION TO BUSINESS
 315331 FOOD PROCESSING II
 325331 FOOD PROCESSING II
 429296 ELECTRICAL ENGINEERING I
 430402 CONSTRUCTION MANAGEMENT
 438302 ELECTRONIC MATERIALS
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522241 SURVEYING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 523371 MICROPROCESSORS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 529315 PROCESS INSTRUMENTATION
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 530442 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 531303 MECHANICAL METALLURGY LABORATORY
 534303 DRILLING ENGINEERING
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 539302 ELECTRONIC MATERIALS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 541221 ENGINEERING PRODUCTION PRINCIPLES
 618413 INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
13:00 - 16:00102108 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY
 104103 PLANT BIOLOGY
 104171 BIOLOGY I
 105194 FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
 114102 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
 114323 SPORTS INJURIES
 114323 SPORTS INJURIES
 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 204425 MEDIA ANALYSIS AND CRITICISM
 235203 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION
 301111 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL INSPIRATION AND INNOVATION
 430434 BUILDING DESIGN
 430451 HYDRAULIC ENGINEERING
 522315 SAFETY ENGINEERING
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523472 NUMERICAL ANALYSIS
 524331 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I
 525208 MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS
 525305 MECHANICS OF MACHINERY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 529296 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 530331 HYDRAULIC ENGINEERING
 530412 BUILDING DESIGN
 537401 AIRCRAFT MAINTENANCE
 538304 GROUNDWATER ENGINEERING
 539306 ELECTRO-MECHANICAL ENERGY CONVERSION
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 617103 HEALTH PROMOTION
 617439 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM MANAGEMENT AND CONTROL
 715312 PATIENT SAFETY AND QUALITY DEVELOPMENT IN NURSING
16:30 - 19:30601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 วันที่  9 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00202108 DIGITAL LITERACY
 215358 BUSINESS FORECASTING
 235356 BUSINESS FORECASTING
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
13:00 - 16:00103104 INTRODUCTION TO STATISTICS
 104104 PLANT BIOLOGY LABORATORY
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 114422 EXERCISE FOR SPECIAL POPULATIONS
 203402 CHINESE II
 203431 KOREAN 1
 204309 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 204336 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 204363 INFORMATION RETRIEVAL
 214103 COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE
 215206 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235207 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 235378 TAX MANAGEMENT
 313311 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 313441 ORGANIC LIVESTOCK PRODUCTION
 325351 STATISTICS FOR FOOD TECHNOLOGISTS
 424431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 425203 ENGINEERING DYNAMICS
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523102 COMPUTER PROGRAMMING
 523331 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525301 MECHANICAL DRAWING
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
 528204 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS
 528402 BASIC PRINCIPLES FOR MATERIAL SELECTION AND DESIGN
 529306 ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
 530251 SURVEYING
 531201 PHYSICAL METALLURGY I
 531402 MATERIALS CHARACTERIZATION
 534315 HYDROGEOLOGY
 535452 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 537200 AERONAUTICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
 538316 PETROLEUM TECHNOLOGY FOR ENGINEERS
 540301 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 617498 QUALITY, ENVIRONMENTAL AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
 618201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
 618411 INDUSTRIAL RISK MANAGEMENT
 701212 BASIC CONCEPTS IN NURSING SCIENCE
 วันที่  10 พฤศจิกายน 2560
09:00 - 12:00103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 204368 ADVANCED OBJECT-ORIENTED APPLICATION DEVELOPMENT
 204372 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 312311 PLANT BREEDING
 313351 LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
 313442 APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
 325342 FOOD ENGINEERING I
 523271 ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING
 526304 KILNS AND FURNACES
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528301 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS
 529300 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS
 531202 PHYSICAL METALLURGY LABORATORY I
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 532322 SOLID WASTE ENGINEERING
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533341 QUALITY CONTROL
 534300 LITHOLOGY
 537303 AIRCRAFT ELECTRICAL SYSTEM
 537402 AIRCRAFT DESIGN
 617337 MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
 618410 INDUSTRIAL PROJECT IMPACT ASSESSMENT
13:00 - 16:00102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 104172 BIOLOGY LABORATORY I
 109204 BIOCHEMISTRY LABORATORY
 202201 LIFE SKILLS
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 204420 COMPUTER BASED LEARNING
 215252 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 235352 INVENTORY AND DEMAND MANAGEMENT
 429302 ELECTRICAL MACHINES II
 430202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 521338 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY
 522342 TRAVEL DEMAND ANALYSIS
 523497 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING I
 524341 PROCESS DYNAMICS AND CONTROL
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 528211 PRINCIPLES IN PETROCHEMICAL AND POLYMER CHEMISTRY
 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 533241 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
 534200 GENERAL GEOLOGY
 534302 RESERVOIR ENGINEERING I
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535313 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 535411 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 540302 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
 618342 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
 701105 FIRST AID
 701107 SPIRITUAL DEVELOPMENT AND HEALTH STATUS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา