ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  11 พฤษภาคม 2564
09:00 - 10:30102105-2 LABORATORY SAFETY
 110104-1 BASIC ANATOMY LABORATORY
 203401-1 CHINESE I
 303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS
 533421-1 SAFETY ENGINEERING
09:00 - 11:00104105-2 FUNDAMENTAL GENETICS
 104312-1 MOLECULAR CELL BIOLOGY
 108202-1 MICROBIOLOGY LABORATORY
 203323-1 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235223-1 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 235333-1 EVENT MARKETING
 322323-1 ORGANIC CROPS PRODUCTION TECHNOLOGY
 526206-1 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206-2 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 529209-1 ELECTRICAL MACHINES
 529326-2 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317-1 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 532450-1 ENERGY AND ENVIRONMENT
 618315-1 FIRE PREVENTION AND CONTROL
12:00 - 13:30214331-1 SEMANTIC WEB DEVELOPMENT
12:00 - 14:00110103-1 BASIC ANATOMY
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 214246-1 DIGITAL MARKETING
 323457-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN ANIMAL PRODUCTION
 522266-1 OPERATIONS RESEARCH
 522367-1 RAILWAY SYSTEM PLANNING AND DESIGN
 523314-1 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 526308-1 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 528202-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
 528212-1 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
15:00 - 16:00102122-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
15:00 - 17:00103102-1 CALCULUS II
 203324-1 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 214332-1 CROSS-PLATFORM APPLICATION DEVELOPMENT
 322321-1 VITICULTURE TECHNOLOGY
 325453-1 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335231-1 FOOD PROCESSING I
 335451-1 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 521337-1 FOOD INDUSTRIAL PLANT DESIGN
 522391-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 526205-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212-1 CERAMIC POWDER PROCESSING
 529318-1 INDUSTRIAL SAFETY
 530233-1 HYDROLOGY
 531313-1 CORROSION OF METALS
 531320-1 CORROSION OF METALS
 534204-1 PETROLEUM GEOLOGY
 537202-1 AIRCRAFT MATERIALS
 537203-1 AIRCRAFT MATERIALS
 538209-1 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416-2 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 582233-1 HYDROLOGY
 617346-1 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
17:30 - 18:30202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
17:30 - 19:30202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 304301-1 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 304301-2 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 323424-1 ANIMAL FEED PROCESSING
 530211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112-1 MUSIC THERAPY
 วันที่  12 พฤษภาคม 2564
09:00 - 11:00102132-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103105-1 CALCULUS III
 104106-2 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105103-1 GENERAL PHYSICS
 235402-1 STRATEGIC MANAGEMENT
 303437-1 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
 322324-1 VEGETABLE BREEDING
 325321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321-1 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 525462-1 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526210-1 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 536305-1 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 601106-1 MEDICAL BIOSTATISTICS
 617345-1 SOLID WASTE MANAGEMENT
12:00 - 13:30522268-1 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
12:00 - 14:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 102131-1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 104203-1 GENETICS
 114248-1 KINESIOLOGY
 235273-1 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 245106-1 PRINCIPLE OF MARKETING
 524451-1 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 526421-1 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 528215-1 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
 533370-1 LEAN MANUFACTURING
 534205-1 ROCK AND FLUID PROPERTIES
 538433-1 SURFACE MINING AND MINE DESIGN LABORATORY
 540202-1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 585207-1 FLUID MECHANICS
 712101-1 NURSING INFORMATICS
15:00 - 16:00102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 617499-1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITAL
15:00 - 17:00103141-2 STATISTICAL METHODS
 114347-1 PERSONAL TRAINING
 202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 214243-1 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235254-1 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235373-1 MANAGING A GROWING BUSINESS
 235375-1 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 322313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 332313-1 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 335341-1 FOOD ENGINEERING I
 521343-1 COMPUTER-AIDED DESIGN FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 523251-1 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 524321-1 TRANSPORT PHENOMENA I
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA
 525202-1 THERMODYNAMICS I
 527246-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 527303-1 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS
 529312-1 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING
 538324-1 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 585310-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING I
 618314-1 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
 801202-1 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
 วันที่  13 พฤษภาคม 2564
09:00 - 10:00523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 802201-1 VECTOR CONTROL
09:00 - 10:30522370-1 PURCHASING AND LOGISTICS MANAGEMENT
09:00 - 11:00105102-1 PHYSICS II
 109203-1 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 205210-1 ECONOMICS
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 245107-1 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 322326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 332251-1 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 332326-1 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 524312-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315-1 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 526427-1 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
 527247-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 527311-1 PRINCIPLES OF COMMUNICATIONS
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 529305-1 POWER PLANT AND SUBSTATION
 532211-1 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 533324-1 MAINTENANCE MANAGEMENT
 601107-1 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
 617347-1 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618313-1 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
12:00 - 13:00202175-1 ART APPRECIATION
 303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101-1 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 14:00103221-2 ADVANCED CALCULUS
 214351-1 HIGH PERFORMANCE COMPUTING
 235354-1 BUSINESS SIMULATION
 323344-1 CATTLE PRODUCTION
 332101-1 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 523276-1 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 524431-1 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524431-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 524566-1 INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529432-1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 530314-1 THEORY OF STRUCTURES
 535206-1 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 536302-1 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 539307-2 SENSOR TECHNOLOGIES
 539309-1 SENSOR ENGINEERING
 582314-1 THEORY OF STRUCTURES
 585309-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 601103-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601109-1 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
15:00 - 16:30528307-1 POLYMER PROCESSING II
 528321-1 INJECTION MOLDING OF POLYMER
15:00 - 17:00102121-1 ORGANIC CHEMISTRY I
 105105-1 PHYSICS
 108201-1 MICROBIOLOGY
 114245-1 SPORTS PSYCHOLOGY
 224251-1 BUSINESS COMMUNICATION
 235204-1 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 313311-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 323211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 333211-1 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 335224-1 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 521316-1 FREEZING AND COLD STORAGE
 521316-2 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207-1 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 526416-1 QUALITY CONTROL
 526416-2 QUALITY CONTROL
 527248-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 527309-1 CONTROL SYSTEMS
 529208-1 POWER ELECTRONICS
 530324-1 FOUNDATION ENGINEERING
 531101-1 ENGINEERING MATERIALS
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 538417-2 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 539206-1 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 803203-1 PRINCIPLES OF ENGINEERING FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 วันที่  14 พฤษภาคม 2564
09:00 - 10:00104324-1 PLANT PHYSIOLOGY LABORATORY
 617351-2 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
09:00 - 10:30203402-1 CHINESE II
09:00 - 11:00102105-1 ORGANIC CHEMISTRY
 103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 103202-1 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 202201-1 LIFE SKILLS
 303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 313343-1 AQUACULTURE
 322328-2 PLANT TISSUE CULTURE
 323343-1 AQUACULTURE
 332328-1 PLANT TISSUE CULTURE
 333343-1 AQUACULTURE AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522411-1 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 523353-1 COMPUTER NETWORKS
 523353-2 COMPUTER NETWORKS
 525304-1 MACHINE DESIGN I
 526309-1 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527314-1 DIGITAL COMMUNICATIONS
 531302-1 MECHANICAL METALLURGY
 531314-1 MECHANICAL METALLURGY
 533251-1 INDUSTRIAL WORK STUDY
 533378-1 WELDING ENGINEERING
12:00 - 13:00214206-1 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
12:00 - 13:30102213-1 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
12:00 - 14:00105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-1 PHYSICS I
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291-1 MODERN MANAGEMENT
 235302-1 BUSINESS LAWS
 235376-1 LABOR RELATIONS
 332242-1 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 335222-1 FOOD CHEMISTRY
 521326-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 521354-1 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 528319-1 DIE DESIGN
 529309-1 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 530231-1 HYDRAULICS
 531100-1 ENGINEERING MATERIALS I
 533302-1 OPERATIONS RESEARCH II
 536211-1 MATHEMATICS FOR AUTOMOTIVE ENGINEER
 582231-1 HYDRAULICS
 585203-1 ENGINEERING DYNAMICS
 618312-1 OCCUPATIONAL MEDICINE
15:00 - 16:30617341-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
15:00 - 17:00202108-1 DIGITAL LITERACY
 214268-1 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 235108-1 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
 235201-1 FINANCIAL ACOUNTING
 245108-1 FINANCIAL ACCOUNTING
 323352-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 335452-1 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 522397-1 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING
 525314-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 527305-1 MICROWAVE ENGINEERING
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING
 537309-1 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 537316-1 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
 601101-1 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 801102-1 EPIDEMIOLOGY
 วันที่  15 พฤษภาคม 2564
09:00 - 10:30214350-1 SOCIAL MEDIA CONTENT ANALYSIS
09:00 - 11:00104323-1 PLANT PHYSIOLOGY
 114247-1 PHYSICAL FITNESS TESTING
 213102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 235224-1 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274-1 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235321-1 DIGITAL MARKETING
 522331-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 522371-1 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 524202-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 524206-1 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 526313-1 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
 527317-1 DIGITAL TELEPHONY
 530312-1 CIVIL ENGINEERING MATERIALS AND TESTING
 530312-2 CONCRETE TECHNOLOGY
 530431-1 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 531405-1 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
 533043-1 INDUSTRIAL QUALITY CONTROL
 533061-1 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 536313-1 COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 582312-1 CONCRETE TECHNOLOGY
 617342-1 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 803204-1 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 202241-1 LAW IN DAILY LIFE
 205225-1 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 214376-1 ARCHIVE AND MUSEUM OBJECT MANAGEMENT
 235253-1 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235358-1 QUALITY MANAGEMENT
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 531324-1 CORROSION TESTING
 531364-1 CORROSION TESTING
 585206-1 THERMODYNAMICS II
15:00 - 16:00102106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
15:00 - 16:30618425-1 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
15:00 - 17:00202331-1 ASEAN STUDIES
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214223-1 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 214374-1 COMPUTER BASED LEARNING
 235208-1 BUSINESS RESEARCH
 235342-1 DIRECT MARKETING
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 523211-1 DATABASE SYSTEMS
 523211-2 DATABASE SYSTEMS
 526301-1 GLAZE TECHNOLOGY
 526301-2 GLAZE TECHNOLOGY
 527412-2 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 529211-1 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 538205-1 ROCKS AND MINERALS
 617335-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.