ข้อมูลนักศึกษากำลังศึกษา

     ปีการศึกษา :   2560  / 1 2     3 
เลือก ระดับถึง

คลิกเลือกที่ปุ่ม Excel ให้ Save File ลงเครื่อง เปิดด้วยโปรแกรม Excel=>>

          
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา