พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

   ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- File เป็น FILE.PDF
- นำไปชำระเงินที่ ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารต่าง ๆ ที่ผู้สมัครใช้บริการ โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- ตรวจสอบการชำระเงินภายในวันทำการถัดไป ชำระเงินในวันหยุดต้องตรวจสอบในวันทำการ